Język niemiecki jako język obcy – kurs intensywny

Szkoła językowa Alpha Aktiv specjalizuje się w prowadzeniu intensywnych kursów języka niemieckiego jako języka obcego.

Oferujemy kursy na wszystkich poziomach Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego od poziomu A1 do C2 jak również kursy przygotowujące do egzaminów z języka niemieckiego: DSH,  Test-DaF, Goethe-Zertifikat C1 und C2 oraz wielu innych.                 

Język niemiecki jako język obcy – kurs intensywny

Kurs intensywny składający się z 20 jednostek lekcyjnych należy do najbardziej popularnych i preferowanych kursów językowych.  W trakcie kursu omawiane są w zintensyfikowany sposób treści zawarte w podręczniku. Kursanci ćwiczą wszystkie umiejętności językowe, a mianowicie czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie jak również gamatykę.
Na poziomach od A1 do B1 nauczyciele i kursanci korzystają z podręcznika „Begegnungen- Deutsch als Fremdsprache”, na poziomie B2 z „Erkundugen- Deutsch als Fremdsprache”.

  • 1-3 tygodnie (20 godzin tygodniowo), € 135 na tydzień
  • 4-12 tygodni (20 godzin tygodniowo), € 125 na tydzień
  • 13-24 tygodni (20 godzin tygodniowo), € 105 na tydzień
  •  od 25 tygodni (20 godzin tygodniowo), € 100 na tydzień

 

 

  •  

Kurs intensywny dla początkujących

Kurs intensywny dla początkujących (poziom A1.1.) zaczyna się zawsze w pierwszy poniedziałek danego miesiąca.

Czas trwania kursu: od poniedziałku do piątku (9.00-12.15 lub 12:30-15:45 Uhr)

 

  •  1 tydzień: 20 godzin, € 135
  •  2 t.: 40 godzin, € 270
  •  3 t.: 60 godzin, € 405
  •  4 t.: 80 godzin, € 500


Jeżeli uczyli się Państwo języka niemieckiego, polecamy napisanie testu poziomującego umożliwiającego znalezienie kursu odpowiadającego Państwa poziomowi zaawansowania znajomości języka.

Opłata wpisowa na wszystkie kursy wynosi 25€.

Kontakt

Jeżeli życzą sobie Państwo bliższych informacji lub chcą zgłosić się na kurs, prosimy o wypełnienie poniższego formularza.