Intensywny kurs języka niemieckiego plus lekcje indywidualne

Ta opcja polecana jest dla kursantów będących na poziomie początkującym jak i zaawansowanymy, którzy w bardzo krótkim czasie chcą zrobić szybkie postępy w nauce języka niemieckiego. Oprócz tradycyjnych zajęć w trakcie intensywnego kursu kursanci mogą wykupić dodatkowo 5 lub 10 lekci indywidualnych na tydzień.

Zaletą takiego trybu nauki jest pogłębienie nabytej wiedzy w trakcie nauki z grupą oraz możliwość koncentracji nuczyciela wyłącznie na indywidualnych potrzebach kursanta. Opłata za zajęcia grupowe w połączeniu z indywidualnymi lekcjami jest korzystniejsza niż opłata wyłącznie za lekcje indywidualne.

Terminy: od poniedziałku do piątku (9.00-12.15 lub 12.30-15.45 PLUS 1 lub 2 godziny lekcyjne dziennie zgodnie z życzeniem kursnta)

1 tydzień, 20+5 godzin lekcyjnych: € 310 
1 tydzień, 20+10 godzin lekcyjnych: € 435  

Opłata za wszystkie kursy wynosi € 25.

Kontakt

Jeżeli życzą sobie Państwo bliższych informacji lub chcą zgłosić się na kurs, prosimy o wypełnienie poniższego formularza.