Język niemiecki dla lekarzy i medycznego personelu pomocniczego

Niemcy nieustannie poszukują wykwalifikowanych pracowników słuzby zdrowia, lekarzy, pomocy lekarskiej, pielęgniarek, pielęgniarzy i salowych. Obok kwalifikacji zawodowych niezbędna jest znajomość języka niemieckiego. Dlatego oferujemy kursy języka niemieckiego w zakresie medycyny i opieki nad chorymi. Wykwalifikowani lektorzy przybliżą Państwu fachowe słownictwo i wyrażenia niezbędne w codziennej pracy w szpitalu, praktyce lekarskiej i instutucjach zajmujących się opieką nad chorymi.

W celu uzyskania informacji o najbliższych terminach kursów, prosimy o kontakt mailowy.

Opłata wpisowa na wszystkie kursy wynosi 25 €.

Kontakt

Jeżeli życzą sobie Państwo bliższych informacji lub chcą zgłosić się na kurs, prosimy o wypełnienie poniższego formularza.