Egzaminy z języków obcych

Będąc centum egzaminacyjnym TELC nasza szkoła oferuje nie tylko kursy języków obcych lecz również możliwość zdania egzaminów. Szczególnie dyżym zainteresowaniem cieszą się egzaminy z języka angielskiego.

Egzaminy Toefl / Toeic

Dla osób zamierzających studiować lub pracować wkraju anglojęzycznym niezbędne jest posiadanie powszechnie uznanego certyfikatu z języka angielskiego. Na niektórych kierunkach niemieckich uczelni, na których zajęcia prowadzone są wyłącznie lub częściowo w języku angielskim, wymagany jest certifikat potwierzający znajomość języka angielskiego. Do powszechnie uznanych na całym świecie certyfikatów dokumentujących umiejętności w zakresie języka angielskiego należą Toefl (Test of English as a Foreign Language) i Toeic (Test of English for International Communication).

Będąc licencjonowanym centrum egzaminacyjnym LTS (Language Testing Service) nasza szkoła  daje możliwość zdania wszystkich egzaminów językowych oferowanych przez LTS, w tym również Toefl-ITP i Toeic.

Toefl-ITP obejmuje zadania sprawdzające umiejętność rozumienia tekstu słuchanego, czytanego oraz znajomość struktur gramatycznych. Natomiast Toefl-iBT sprawdza również sprawność mówienia i pisania w języku angielskim.

W przypadku, gdy Państwo nie są pewni, który egzamin jest odpowiedni w Państwa przypadku, prosimy o sprawdzenie, jaki typ egzaminu jest wymagany przez instytucję, w której Państwo ubiegają się o miejsce pracy lub miejsce na uczelni. Jeżeli mają Państwo wątpliwości, chętnie służymy pomocą.

Kursy przygotywujące do egzaminów językowych

Z prowadzonymi przez naszą szkołę egzaminami korespondują oferowane przez Alpha Aktiv kursy przygotywujące do egzaminów, w trakcie których mają Państwo możliwość zapoznania się i przećwiczenia poszczegolnych części egzaminów, zapoznania się ze wszystkimi częściami egzaminu, przykładowymi testami, ich zakresem i treścią.

W przypadku wątpliwości dotyczących wyboru testu i optymalnego przygotowania do egzaminu, prosimy o kontakt osobisty.

Kontakt

Jeżeli życzą sobie Państwo bliższych informacji lub chcą zgłosić się na kurs, prosimy o wypełnienie poniższego formularza.