Συμβουλευτικό γραφείο για θέματα σπουδών

Παρέχουμε ευχαρίστως συμβουλές  σε μαθητές που ενδιαφέρονται για σπουδές σε κάποιο γερμανικό πανεπιστήμιο, για ό,τι αφορά τον κλάδο των σπουδών, τον τόπο και τις διαδικασίες αιτήσεων.
Σας ενημερώνουμε επίσης για τις προθεσμίες εξετάσεων και αιτήσεων  των εξετάσεων Γερμανικών (Test DaF και DSH) για την εισαγωγή σε κάποιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Σε πολλούς τομείς σπουδών, όπου όλα ή μερικά από  τα μαθήματα διεξάγονται στα Αγγλικά, προϋποθέτουν την απόκτηση του Toefl Test.

Προσφέρονται δύο διαφορετικά τεστ Toefl: Το Toefl-ITP, το οποίο περιλαμβάνει το ακουστικό κομμάτι και την κατανόηση γραπτού λόγου και το Toefl-IΒΤ που περιλαμβάνει επίσης  προφορικά  και τον γραπτό λόγο. Μπορείτε να δώσετε απευθείας στο δικό μας Ινστιτούτο το Toefl- ITP. Μπορούμε να βρούμε ποιο τεστ είναι κατάλληλο  για εσάς.

Ενημερωθείτε επίσης για τα εντατικά μαθήματα προετοιμασίας για όλες τις εξετάσεις.

Επικοινωνία

Επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες ή θέλετε να εγγραφείτε σε κάποιο τμήμα;