Μαθήματα Ρωσικών για παιδιά

Εδώ και πολλά χρόνια προσφέρουμε τμήματα ρωσικών για παιδιά σε ηλικία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στα τμήματα αυτά το μάθημα βασίζεται στο παιχνίδι και αφορά διάφορους τομείς, όπως καλλιτεχνικά, μουσική και μαθηματικά. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα :
russische-schule-heidelberg.de

Επικοινωνία

Επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες ή θέλετε να εγγραφείτε σε κάποιο τμήμα;