Βίζα

To κέντρο ξένων γλωσσών Alpha Aktiv Heidelberg σας βοηθάει στα απαραίτητες διαδικασίες που απαιτούνται για την έκδοση βίζας.  Εάν χρειάζεστε  επίσημη έγκριση της αίτησης σας για έκδοση βίζας  και είσοδο στη χώρα, μπορούμε ευχαρίστως να σας βοηθήσουμε και να εκδώσουμε όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Στην περίπτωση αυτή ,όπως και στην σύναψη ενός συμβολαίου για διαμονή είναι απαραίτητο να καταβληθούν εκ των προτέρων τα δίδακτρα των μαθημάτων.

Για την χορήγηση της βίζας,  η πρεσβεία ή το προξενείο απαιτεί  κατά κανόνα μια απόδειξη της ασφάλειας υγείας και της διαμονής, ανεξάρτητα από τις εθνικές διατάξεις  για την έκδοση βίζα.
Σας παρακαλούμε ωστόσο, να πληροφορηθείτε εγκαίρως από το γερμανικό προξενείο της χώρας σας σχετικά με τις διατάξεις που ισχύουν για την έκδοση βίζας. Υπό κανονικές συνθήκες οι διαδικασίες διαρκούν από 6 έως 8 εβδομάδες.

Επικοινωνία

Επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες ή θέλετε να εγγραφείτε σε κάποιο τμήμα;