Ανάπτυξη διαπολιτισμικών δεξιοτήτων

Σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, κοινωνικές δεξιότητες όπως οι διαπολιτισμικές, διαδραματίζουν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο για την επιτυχή αλληλεπίδραση των ανθρώπων.

Τα τμήματα ανάπτυξης διαπολιτισμικών δεξιοτήτων (IK Training) διευκολύνουν την επικοινωνία και τη συνεργασία σας με ανθρώπους που έχουν διαφορετική καταγωγή και υπόβαθρο.

Εδώ θα μάθετε πώς η κουλτούρα επηρεάζει τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα, πώς μπορούμε να διευρύνουμε τον τρόπο σκέψης μας, και πώς επηρεάζει αυτό τη σχέση μας με τους ανθρώπους διαφορετικής κουλτούρας. Το μάθημα σάς δίνει ιδέες για το πώς θα μπορέσετε να αξιοποιήσετε τις ευκαιρίες και τη θετική επίδραση της πολυπολιτισμικότητας, ώστε η δουλειά σας να στεφθεί με επιτυχία.

Τα τμήματα απευθύνονται σε επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες, εκπαιδευτικά ιδρύματα και ΜΚΟ. 

Επικοινωνία

Επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες ή θέλετε να εγγραφείτε σε κάποιο τμήμα;