Υπερεντατικά τμήματα Γερμανικών

Τα υπερεντατικά τμήματα Γερμανικών (30 ώρες/βδομάδα) καλύπτουν την ύλη που διδάσκεται και στα εντατικά τμήματα των 20 ωρών την εβδομάδα.

Στις δέκα επιπρόσθετες ώρες δίνεται έμφαση στη βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων, καθώς οι μαθητές εξασκούνται για 10 επιπλέον ώρες στην παραγωγή προφορικού λόγου. Έτσι, οι μαθητές, κάνοντας συζητήσεις και διαλόγους μεταξύ τους και με τους διδάσκοντες, έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν ουσιαστικά τις δεξιότητές τους.

Εξαιτίας του όγκου και της έντασης των μαθημάτων, τα υπερεντατικά αυτά τμήματα προσφέρονται κυρίως για σύντομα χρονικά διαστήματα.

Ώρες μαθημάτων: Δευτέρα με Παρασκευή (9:00-14:30)


• 1 εβδομάδα: 30 ώρες, € 170

Πρόγραμμα:


•    09.00 – 09.45 κεφάλαιο 1
•    09.45 – 10.30 κεφάλαιο 2
•    10.30 – 10.45 διάλειμμα
•    10.45 – 11.30 κεφάλαιο 3
•    11.30 – 12.15 κεφάλαιο 4
•    12:15 – 13:00 διάλειμμα
•    13:00 – 13:45 κεφάλαιο 5
•    13:45 – 14:30 κεφάλαιο 6


Το κόστος εγγραφής για αυτά τα τμήματα ανέρχεται στα € 25.

Επικοινωνία

Επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες ή θέλετε να εγγραφείτε σε κάποιο τμήμα;