Ιδιαίτερα μαθήματα Γερμανικών

Πέρα από τα τμήματα που προσφέρουμε καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, προσφέρονται και ιδιαίτερα μαθήματα σε πολλές ξένες γλώσσες. Τα τμήματα αυτά μπορούν να οργανωθούν οποιαδήποτε στιγμή. Από το πρώτο κιόλας μάθημα μπορείτε να καταρτίσετε με τον δάσκαλό σας το ατομικό σας πρόγραμμα και να καθορίσετε τον όγκο των επιπρόσθετων ασκήσεων π.χ. ασκήσεις για το σπίτι. Επίσης, μπορείτε να καθορίσετε μαζί με τον δάσκαλο τον ρυθμό εκμάθησης, καθώς επίσης και το περιεχόμενο των μαθημάτων ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.

Τιμές ιδιαίτερων μαθημάτων γερμανικών:

    40 €/  διδακτική ώρα


1 διδακτική ώρα= 45 λεπτά

Το κόστος της εγγραφής για όλα τα τμήματα ανέρχεται στα € 25.

 

 

 

Επικοινωνία

Επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες ή θέλετε να εγγραφείτε σε κάποιο τμήμα;