Γερμανικά στον εργασιακό χώρο

Γερμανικά για επαγγελματίες του τομέα της υγείας

H Γερμανία αναζητεί συνεχώς εξειδικευμένο προσωπικό στον τομέα της υγείας, όπως για παράδειγμα γιατρούς, βοηθούς γιατρών και νοσηλευτικό προσωπικό. Προκειμένου το εξειδικευμένο αυτό προσωπικό που έρχεται από το εξωτερικό να προετοιμαστεί για το εργασιακό περιβάλλον στη Γερμανία και σε γλωσσικό επίπεδο, προσφέρουμε μαθήματα γερμανικών ειδικά για τον τομέα της υγείας. Ειδικά εκπαιδευμένοι δάσκαλοι σας μαθαίνουν τη βασικότερη ορολογία που χρησιμοποιείται καθημερινά στον εργασιακό χώρο των νοσοκομείων, των ιατρείων και των κέντρων περίθαλψης.

Το επίπεδο των μαθημάτων για τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας είναι το B2/C1.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας το οποίο να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο επίπεδο Β1.

Σας δίνεται ακόμη η δυνατότητα να δώσετε τις εξετάσεις εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού telc B2/C1 στο χώρο μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας και μέσω e-mail για να ενημερωθείτε σχετικά με την έναρξη των επόμενων μαθημάτων.

To κόστος της εγγραφής για όλα τα τμήματα ανέρχεται στα 25 €.

Επικοινωνία

Επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες ή θέλετε να εγγραφείτε σε κάποιο τμήμα;