Εντατικά τμήματα Γερμανικών σε συνδυασμό με ιδιαίτερα μαθήματα

H επιλογή του συγκεκριμένου συνδυασμού είναι σκόπιμη κυρίως για μαθητές που θέλουν να προχωρήσουν πολύ γρήγορα.

Οι μαθητές έχουν έτσι τη δυνατότητα πέρα από τα βασικά εντατικά μαθήματα να κάνουν επιπλέον ιδιαίτερα μαθήματα 5 ή 10 ωρών την εβδομάδα.

Πλεονεκτήματα: Στα ιδιαίτερα μαθήματα αφομοιώνεται η ύλη που έχει διδαχθεί στο πλαίσιο της ομαδικής εργασίας, ενώ παράλληλα ο δάσκαλος μπορεί να επικεντρωθεί στις αδυναμίες και ανασφάλειες του κάθε μαθητή.  Ο συγκεκριμένος συνδυασμός μαθημάτων, που είναι κατάλληλος τόσο για αρχάριους όσο και για προχωρημένους, είναι πιο οικονομικός από τα μεμονωμένα ιδιαίτερα μαθήματα.

Ώρες μαθημάτων: Δευτέρα με Παρασκευή (9:00 -12:15 ή 12:30-15:45 ΣΥΝ 1-2 ώρες την ημέρα)


• 1 εβδομάδα, 20+5 ώρες: € 310
• 1 εβδομάδα, 20+10 ώρες: € 405

Το κόστος εγγραφής για όλα τα τμήματα ανέρχεται στα € 25.

 

 

Επικοινωνία

Επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες ή θέλετε να εγγραφείτε σε κάποιο τμήμα;