Στοιχεία ιστοσελίδας

Γνωστοποίηση του παρόχου § 5 TMG

 

Alpha Aktiv Privates Bildungsinstitut

Hans-Böckler-Strasse 2

69115 Heidelberg

Ιδιοκτήτρια / Διευθύντρια: Beata Drogi

Telefon : +49 6221 588 02 69

Fax : +49 6221 588 02 70

E-Mail: info@alpha-heidelberg.de

 

Στοιχεία λογαριασμού

Sprachschule Alpha Aktiv

Beata Drogi

H + G Bank Heidelberg

Hauptstraße 46

69117 Heidelberg

Kto.: 66494802

BLZ 67290100

BIC: GENODE 61HD3

IBAN: DE92672901000066494802

 

ΑΦΜ: 32078/42340

 

Την ευθύνη για το περιεχόμενο και τη λειτουργία αυτού του δικτυακού τόπου, σύμφωνα με το άρθρο 55, παρ. ΙΙ της κρατικής σύμβασης για τη ραδιοτηλεόραση (RStV), φέρει:

Beata Drogi

Alpha Aktiv Privates Bildungsinstitut

Hans-Böckler-Strasse 2

69115 Heidelberg

Αποκλεισμός ευθύνης: Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των εξωτερικών συνδέσμων. Υπεύθυνος για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων δικτυακών τόπων είναι ο αντίστοιχος διαχειριστής.
Tο περιεχόμενο του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου έχει εξεταστεί με προσοχή και συνταχθεί καλόπιστα. Ωστόσο, όσον αφορά τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται εδώ δεν εγείρεται καμία αξίωση για την πληρότητα, την επικαιρότητα, την ποιότητα και την ακρίβεια τους. Δεν αναλαμβάνεται καμία ευθύνη για βλάβη που έχει προκύψει από την επίδειξη εμπιστοσύνης στο περιεχόμενο του δικτυακού τόπου ή από τη χρήση του.

Επικοινωνία

Επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες ή θέλετε να εγγραφείτε σε κάποιο τμήμα;